پاکسازی پوست

۲۰۰/۰۰۰

ریباندینگ موی متوسط

۵۰۰/۰۰۰

هیرکات/شستشو/استایل

۱۲۰/۰۰۰

کراتینه موی متوسط

۴۰۰/۰۰۰

خدمات وی ای پی داماد

۱/۲۰۰/۰۰۰

لیست خدمات

لیست خدمات آرایشگاه مردانه حمید بخشی