پاکسازی پوست

۱۵۰/۰۰۰

ریباندینگ موی متوسط

۵۰۰/۰۰۰

هیرکات/شستشو/استایل

۱۰۰/۰۰۰

کراتینه موی متوسط

۳۰۰/۰۰۰

خدمات وی ای پی داماد

۱/۲۰۰/۰۰۰

لیست خدمات

لیست خدمات آرایشگاه مردانه حمید بخشی